A la Fundació Bosch i Gimpera connectem universitat
i empresa per transferir la innovació a la societat

Resultats

733

empreses i institucions
innoven amb nosaltres

42M€

contractats per a la UB

1.947

projectes actius