A la Fundació Bosch i Gimpera connectem universitat
i empresa per transferir la innovació a la societat

Resultats

667

empreses i institucions
innoven amb nosaltres

29,4M€

contractats per a la UB

1.929

projectes actius